Arketypen: Det indre barn 🌞

Jeg har tidligere skrevet om tre af de arketyper, som vi ifølge Caroline Myss alle har til fælles, nemlig offeret, sabotøren og den prostituerede. Og i dag skal det handle om det indre barn i os.

For mig giver det god mening, at disse arketyper er en del af os, og for mig har det været en kæmpe fordel at blive bevist om de arketyper, som kendetegner os. Når vi taler om barnet, så der er flere varianter af barnet, der er bl.a. det sårede barn, det magiske barn, det naturlige barn, det guddommelige barn, det afhængige barn og det forældreløse barn.

Som udgangspunkt er barnet i os en kæmpe gave, da det sunde barn nærer os, og det sikrer, at vi lever et liv, hvor vi har en god balance mellem vores voksne ansvar og laver det, som gør os glade og muntre 🤩. Det giver os lyset i øjnene, når vi på en balanceret måde følger vores indre sunde barn. Det sunde barn er en fornøjelse at være sammen med, da den energi, der strømmer fra denne del af vores personlighed, smitter med glæde og positivitet, og det bringer det bedste frem i andre såvel som i os selv 😊

Barnet i os fortæller os, hvordan vi ser på livet, tryghed, loyalitet og familie m.v.. Og afhængigt af hvilket indre barn, der præger vores personlighed mest, så viser det sig i den måde, som vi ubevist og bevist tilgår livet.

Hver af varianterne af arketypen barnet er kendetegnet ved forskellige skyggetendenser, og det er, når vi ser og omfavner skyggerne af barnet i os, at vi skaber et sundt og balanceret barn i os.

For alle arketyper barnet er der en opgave i finde den sunde og gode balance mellem behovet for afhængighed af andre kontra ansvaret for eget liv. Og jo mere vi bevidst arbejder på at skabe gode og sunde rammer for vores indre barn, jo lettere bliver det for os at skabe gode og sunde rammer i vores ydre verden.

Pas godt og kærligt på dit indre barn. Dit indre barn har brug for dig, og du har brug for dit indre barn 🥰

Rigtig god og kærlig dag 💗🌞