Et foredrag om ægteskab. Jeg fortæller her om, hvordan vores programmering af parforhold og ægteskab ubevidst påvirker os. Vi er tidligt i livet blevet indkodet, hvordan vi bør være som kvinde og mand, og også om hvordan et ægteskab bør være. Men når vi i stedet bliver bevidste om, at vi er her på jorden for at lære, hvem vi egentlig er, og vores liv er en udviklingsrejse, så kan vi tilgå ægteskabet på en anden måde. Vi kan se, at det vigtigste ægteskab i vores liv, er ægteskabet med os selv, nemlig at finde tilbage til os selv og vores unikke kerne. Men for at kommer derhen, skal vi på vores udviklingsrejse lære en masse om os selv først, ligesom i de mange eventyrer og klassiske teaterforestillinger. Det er et foredrag, som opmuntrer til at kigge på livet og ægteskabet på en ny og kærlig måde.
Den grimme ælding
Sund feminin energi
Et foredrag om kærligt lederskab. Jeg fortæller her om, hvad det vil sige at tage kærligt lederskab i sit liv. Det handler om at blive bevidst om vores eget ansvar i livet, og hvordan vi med et kærligt lederskab kan skabe det liv, som vi længes efter. Jeg tager udgangspunkt i dramatrekanten og arketyper, og hvordan vi med større bevidsthed kan træde ud af "offerrollen" og i stedet opdage, at vi er skaber af vores eget liv. Jeg kommer ind på, at vi alle er energi, og alt er energi, og hvad det betyder for vores liv. Og jeg kommer omkring, hvad det vil sige at flytte fokus fra vores ydre liv til vores indre liv, og hvordan vi stille og roligt kan begynde at lytte og følge vores sjæl. Det er et foredrag, som inspirerer og motiverer til at tage kærligt lederskab og skabe det liv, som vi hver især længes efter.
Et foredrag om selvkærlighed. Jeg fortæller her om et meget vigtigt emne i vores liv, nemlig selvkærlighed, og hvor afgørende det er for vores alles trivsel, såvel barn som voksen. Det er et emne, som jeg regner med kommer på skoleskemaet i takt med at vores bevidsthed bliver højere. I mit foredrag kommer jeg ind på, hvad det vil sige at elske sig selv ubetinget, at sætte sunde grænser, sige ”nej tak” til andre, når vi mærker et indre ”nej”, og til at være tro mod sig selv. Det er oplæg, hvor jeg gør op med "pleaseren" og janteloven. Jeg fortæller om vigtigheden af at være omgivet af personer, som tror på os og ser vores kæmpe potentiale for virkelig at kunne vokse som menneske. Jeg kommer også omkring dramatrekanten, og hvordan vi træder ud af rollerne som redder, offer og krænker. Det er foredrag, som inspirerer til at leve selvkærligt, så vi skaber et kærligt liv for os selv og andre.
tulipaner
NY tid
Et foredrag om at kærlighed er det vigtigste i livet - kærligheden til os selv og kærligheden til andre. Vi står i et skifte i til højere bevidsthed, og det betyder, at vi træder ind i en tid, hvor vi tør vi være sande og ægte udgaver af os selv. Med skiftet til højere bevidsthed lærer vi at tage vores power hjem til os selv fremfor at give den væk til nogen udenfor os selv. Og vi lærer, at det er vigtigt at flytte fokus fra det ydre liv til det indre liv. Det ydre liv er et spejl af vores indre liv, så når vi ønsker at ændre noget i det ydre liv, så kigger vi med kærlige øjne indad og laver kærlige indvendige forandringer, og efter noget tid følger det ydre med.
Det er et foredrag, som inspirerer til at leve kærligt og flytte fokus til det indre liv, så der skabes kærlige forandringer i livet.