Arketypen offer 🌞

På min rejse hjem til mig har jeg haft stor glæde af at se mig selv og andre ved hjælp af arketyper. Og det har givet mig en stor forståelse for, at hver arketype har både en mørk side og en lys side. Og med denne bevidsthed har jeg lært meget om mig selv.

Jeg har fået kendskab til arketyperne via Caroline Myss, som er en pioner indenfor energimedicin og menneskelig bevidsthed. Caroline Myss arbejder med mange arketyper, og i det kortsæt, som jeg har fra hende, er der 74 arketyper 😊.

Der er ifølge Caroline Myss fire arketyper, som vi alle har til fælles. Og det er offeret, barnet, sabotøren og den prostituerede. Og disse fire arketyper er vi alle dybt påvirket af, selvom de færreste er bevidste om disse arketyper.

Det at se og acceptere arketypen offeret i os selv, kan hjælpe os med at mærke, når vi er på vej til at gøre os selv til et offer i en given situation fremfor at tage et kærligt ansvar for os selv. Ligesom det kan ringe en indre klokke, når vi er i gang med at behandle andre som et offer, fremfor at se dem som selvstændige og ansvarlige 🌟

Den mørke side af arketypen offer er at bruge denne rolle til at opnå noget fra andre. For nogle kan det at være offer være en ubevidst levevej. I arketypen offer ligger også en endnu ikke lært evne til at sætte sunde og kærlige grænser for sig selv.

Den lyse side af arketypen offer er en bevidsthed om ikke at tage offerrollen eller lade andre gøre en til offer 👍

For mig er kendskabet til arketyperne et værktøj til at blive mere bevist om sig selv og den power, som vi hver især har, når vi begynder at se os selv med nye og kærlige øjne 🥰.

Jeg vil i den kommende tid også skrive lidt om de tre andre fælles arketyper.

Rigtig god og kærlig dag ✨💜✨