Et sundt og selvkærligt valg 🌸

Bedst som jeg forleden skrev om sunde og selvkærlige 💗 valg i vores liv, så blev jeg nødt til selv at træffe et sådan valg. Ja, sådant er livet jo så smukt 😊.

Jeg tænker, at mange af jer kender til gerne at ville hjælpe andre, som efterspørger jeres hjælp. Men i denne iver efter at hjælpe og please andre, kan vi komme til at glemme os selv og vores egne behov. Og selv om jeg synes, at jeg er meget god til at passe på mig selv og opmærksom på ikke at havne i sådanne situationer. Ja så, stod jeg i sådan en situation i mit private liv. Jeg kunne godt mærke, at alt i min krop larmede, da jeg blev bedt om hjælpen, men jeg tænkte, at jeg i denne særlige situation skulle gå længere, end jeg plejer. Så i første omgang overhørte jeg min krops advarselssignaler.

Men jeg kunne godt mærke, at jeg blev nødt til at reflektere over den hjælp, som blev efterspurgt. En del af mig syntes, jeg skulle hjælpe, men der var også en del af mig, som larmede og prøvede at fortælle mig noget. Jeg ved, at når jeg har det sådan, så skal jeg bruge tid på at lytte indad, og det gjorde jeg. Og jeg fornemmede, at jeg skulle trække nogle Tarot kort på situationen, så jeg kunne få yderligere guidning. Det gjorde jeg, og her var det tydeligt, at jeg ikke skulle hjælpe. Og det blev også tydeligt, at jeg i stedet skulle fortælle vedkommende noget, for jeg havde en vigtig viden 💡☀ .

Senere kom det også til mig, at jeg var i gang med at redde et menneske, som havde brug for at redde sig selv 🥰. Og jeg kunne selv være faldet, hvis jeg havde givet den efterspurgte hjælp, og så havde jeg ikke været til megen hjælp. Den rigtige hjælp er at være en stærk støtte og give guidning 🌟, så det menneske, som er i gang med at redde sig selv, kan mærke denne stærke støtte og føler sig holdt og guidet.

Og i dag kan jeg mærke at det valg, som jeg traf, hvor svært det end var for mig i situationen, var det rigtige, og det var at være selvkærlig ved mig. Og jeg kan også mærke i hele min krop, at det var et sundt og selvkærligt valg, for mit energiniveau ✨er igen kommet højt op. Og ja, vi bliver alle trænet i at blive gode til at være selvkærlige overfor os selv.

Rigtig god og kærlig dag 💗