Hvordan føles energien der, hvor du arbejder?

Er energien let, lys og legende?

Er energien tung, mørk og bureaukratisk?

Du undrer dig måske over, at jeg spørger. Jeg spørger fordi, alt er energi i denne verden. Vi er hver især energi, og det er vores omgivelser også. Og hvis vi gerne vil skabe arbejdspladser og organisationer, som gør en god og kærlig forskel i samfundet og i denne verden, så er der brug for, at vi hver især bliver bevidste om, at alt er energi.

En organisation med en frygtbaseret tilgang og ledelse har en tilsvarende energi, og det er en tung energi, og det er også den energi, der bliver afleveret videre til andre og samfundet 😢.

En organisation med en kærlig tilgang og ledelse har en lys, let og legende energi, og det er den energi, som de giver videre 🌞.

Energi lyver ikke. Og hvis en organisation ønsker at skabe nye og anderledes resultater, så er der brug for at kigge indad og se, hvad energien i organisationen fortæller 💡.

På sammen måde kan vi hver især kigge os omkring i vores eget liv og mærke, hvilken energi vi er omgivet af. Er den kærlig 🥰? Eller er der brug for, at du kigger indad og begynder at skabe en indre kærlig energi, så du også bliver omgivet af en kærlig energi.

Alt er energi, og energi lyver ikke.

Rigtig god og kærlig dag 💗