Den sunde feminine energi rejser sig

Den sunde feminine energi rejser sig i os, og det kommer til at skabe fantastiske forandringer i vores liv og verden. Inden jeg går videre vil jeg understrege, at vi alle indeholder feminine og maskuline energier, og det gælder både kvinder og mænd.

I mange tusinde år har den usunde maskuline energi domineret vores liv og verden, og det har skadet både kvinder og mænd. Det har skabt sår i hver enkelt af os. Sår som er smertefulde og gør ondt, og som vi ubevidst kan komme til at give videre til andre. Men sårene kan heales hos både kvinder og mænd, og det bliver de i takt med, at vi lader den sunde feminine energi rejser sig i os. Og i takt med at vi hver især healer vores sår med kærlighed, omsorg og ro, så bliver vores maskuline energi også mere sund og balanceret.

Selv har jeg på egen krop mærket, hvilken kærlig forskel det har gjort i mit eget liv, at jeg har givet plads til min sunde feminine energi. Men indtil jeg blev bevidst om, hvad sund feminin energi er, og jeg fik bedre balance i mine sunde feminine og maskuline energier, ja så forløb de fleste dage med, at jeg var lidt rundt i de fire energier. Og jeg skal hilse at sige, at jeg var træt, trist og ulykkelig de dage og perioder, hvor jeg var mest i de usunde maskuline og feminine energier.

I dag er jeg optaget af at videregive min egen erfaring med, hvad sunde feminine og maskuline energier er, og hvordan vi skaber balance mellem energierne. Og jeg har nedenfor sat ord på de forskellige energier, så det er mere tydeligt, hvad de forskellige energier repræsenterer.

Jeg håber, at mit indlæg kan være med til at gøre en forskel. For når jeg kigger ud på verden, ser jeg en verden være i ubalance, fordi der dybest set mangler kærlighed, omsorg og ro m.v. Inderst inde fornemmer jeg, at vi sammen er i gang med at skabe en ny verden i balance, selvom det på overfladen ikke ser sådan ud. Og jeg ved heldigvis, at vi hver især har langt mere sund feminin energi og power, end vi overhovedet kan forestille os.

De feminine og maskuline energier:

Det sunde feminine er:           Det sunde maskuline er:

Kærlig, rummende, åben,      Handlingsorienteret, fokuseret,

medfølende, sansende,          beskyttende, støttende, aktiv

kreativ, intuitiv, i flow,             rationel, fysisk, beslutsom, 

nydende, cyklisk, holistisk,     lineær, struktureret, modig og har

hengiven og hvilende m.v.     styrke m.v.

Det usunde feminine er:        Det usunde maskuline er:

Offer, pleaser, afhængig,        Krænkende, selvisk, egoistisk,  

manipulerende, usikker,         arrogant, ødelæggende, brutal,

bagtaler, sætter andre før      ude af kontakt med følelser,

sig selv, har ikke lært at          stædig, holder ud og

udtrykke egne behov og         fortsætter, selvom der

sætte sunde grænser m.v.     er brug for hvile m.v.