Skiftet til NY tid i to spor

Skiftet til NY tid kører, som jeg ser det, i to spor.

Der er et kærlighedsbaseret spor og et frygtbaseret spor. Og det er svært at skelne dem fra hinanden, da de umiddelbart minder meget om hinanden. Begge spor ser på overfladen næsten ens ud. Men forskellen på de to spor er intentionen bag, altså om der er en venlig, kærlig og samlende tone, eller om der en tone af frygt, had og adskillelse. Så det er vigtigt at træne sig selv i mærke og aflæse energierne og intentionerne bag det, som bliver sagt og gjort.

Jeg skrev forleden om, at meget tyder på, at vi indenfor kort tid står overfor et kollaps af den vestlige verdens økonomier. Og jeg tror, at vi også her vil opleve de to spor for, hvordan vi kommer økonomisk videre. Der vil være det kærlighedsbaserede spor, som vil foreslå et økonomisk system, og der vil være det frygtbaserede spor, som vil foreslå et andet økonomisk system. Måske bliver der kun det kærlighedsbaserede spor, men jeg skriver, som jeg gør, for at I også er opmærksomme og vågne på den økonomiske front i den kommende tid.

I overgangsperioden til NY tid vil der være en del forvirring og kaos, og det kan vi hver især bruge til at gå indad og mærke efter, hvad der føles rigtigt og kærligt for os. Det er på den måde, at vi bliver autentiske og ægte udgaver af os selv og klar til NY tid.

I NY tid er det kærligheden, som er det vigtigste. Det er kærligheden til os selv og kærligheden til andre. Men på vejen til NY tid er der to spor. Og det er min opfattelse, at vi alle er født ind i det frygtbaserede spor, og så skal vi hver især i gang med at skifte spor, så vi kommer over på kærlighedssporet.

For at lave dette skifte, skal vi være ægte og elske os selv og andre ubetinget, og det er derfor, at vi skal igennem en kæmpe transformationsproces, så vi lærer det. Så vid, at alt den forvirring og det kaos, der er og kommer, er en del af en transformationsproces. En dag vil du kigge tilbage og tænke, wauw, hvor er jeg taknemmelig for at få lov til at opleve alt det her. Det er vildt, magisk og fantastisk.